Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Salaat

Methode van het Eid-gebed (Salatul Eid):

1. Eerst de intentie doen dat de twee raka’at wajieb eid ul-fitr of eid ul-‘adhā met de 6 extra Takbirāt
verricht gaan worden.

2. Daarna de handen tot de oorlellen optillen en Allahoe Akbar zeggen en na het opzeggen van
de Allahoe Akbar, de handen onder de navels binden.

3. Daarna de Sanā lezen.

4. Vervolgens de handen weer tot de oorlellen optillen en Allahoe Akbar zeggend, de handen los laten
hangen.

5. Vervolgens de handen nog een keer tot de oorlellen optillen en Allahoe Akbar zeggend, de handen los
laten hangen.

6. Vervolgens de handen nog een keer tot de oorlellen optillen en Allahoe Akbar zeggen en dit keer na
het zeggen van Allahoe Akbar de handen onder de navels binden.

7. Nu zal de Imām eerst zachtjes op de Iestie’āzah en Basmalah lezen, daarna hardop de Soerah al-
Fātihah en een andere willekeurige Soerah reciteren of een gedeelte ervan.

8. Daarna zal de roekoe’ en sajdah verricht worden en na het verrichten hiervan, voor de tweede raka’at
worden opgestaan.

9. In deze raka’at zal de Imām nu meteen Soerah al-Fatieha en een willekeurige Soerah reciteren.

10. En hierna de handen weer tot de oorlellen optillen en Allahoe Akbar zeggend, de handen los laten
langen (dit wordt 3 keer gedaan)

11. Hierna weer de Allahoe Akbar opzeggen, maar dit maal de handen niet optillen, maar Allahoe Akbar
zeggend de roekoe’ in gaan.

12. En het gebed zal nu worden afgerond net zoals de overige gebeden afgerond worden, namelijk met de At-
Tahiyyāt, het sturen van vrede en zegeningen naar de Heilige Profeet السالم عليه en een smeekbede.

Methode voor gebed voor de overledene (Salat-ul-Janazah):

Het belangrijke recht van een overleden moslimbroeder of moslimzuster is het verrichten van het
Janazah-gebed.

Dit gebed wordt meestal verricht door een Imam of door een van de zonen van de overledene. Het
gebed kent in tegenstelling tot de andere verplichte gebeden geen buigingen (ruku) en prosternatie
(sudjud).

Alle deelnemers van dit gebed dienen in staat van reinheid te zijn (wudhu) en zonder deze wudhu zal er
geen geldigheid zijn van deelname. Overigens is het gebed uitsluitend vóór moslims dóór moslims.

Hoe verricht men het gebed:

Het Janazah gebed is een fard-e-kifayah. Hetgeen betekent (is dus niet verplicht voor iedereen, zolang
er maar een moslim dit gebed heeft verricht, is de gehele gemeenschap ontheven van deze
verplichting). Het is volgens de sunnah toegestaan dat de imaam bij het hoofd van de man staat.

In het geval van een vrouw staat de imaam ter hoogte van het midden van de vrouw.

Deze handeling wordt zo uitgevoerd, omdat de Heilige profeet Mohammed (Allah’s vrede en zegeningen
zijn met hem) dit ook heeft gedaan. (Overgeleverd door Imam Aboe Daawoed)

De Niyyah (intentie)De intentie wordt voor het gebed opgezegd: Ik heb de intentie genomen om de salat-
ul-Janazah te gaan verrichten, tezamen met 4 extra takbiers. De lofprijzingen zijn uitsluitend voor Allah

de Almachtige, de zegenbeden zijn voor de heilige profeet Mohammed, moge er vrede en zegeningen
op hem rusten en de smeekbedes zijn voor de overledene. Ik verricht dit gebed achter deze imam, met
mijn gezicht gericht naar de kaaba :

Vervolgens zegt de imam met een luide stem “Allahu Akbar”

De handen worden opgeheven en de handen worden gevouwen net als in het dagelijkse gebed. De
gebedsgenoten dienen in stilte ook Allahu Akbar op te zeggen en vervolgens de handen te vouwen net
als in het dagelijkse gebed. Vervolgens reciteert de imam in stilte:“Subhanak-Allahhumma wa-bi hamdika
wa-ta-bara-kasmuka wata aala djadduka wa jalla-thana-uka wa-laa ilaha ghairuk”

Daarna zegt de imam de tweede takbier op “Allahu Akbar” (de handen blijven steeds gevouwen)En
reciteert men de zegenbeden op de heilige profeet Mohammed, moge er oneindig veel vrede en
zegeningen op hem rusten.

“Allahumma salli ‘alaa Muhammadin, wa ‘alaa aali Muhammadin kamaa sallaita ‘alaa Ibraheema wa
‘alaa aali Ibraheema innaka hameedun majeed”

“Allahumma baarik ‘alaa Muhammadin wa ‘alaa aali Muhammadin,kamaa baarakta ‘alaa Ibraheema wa
‘alaa aali Ibraheema innaka hameedun majeed”

Daarna zegt de imam de derde takbier op en spreekt men het smeekgebed op voor de overledene.

“Allahummagh-firli hayyinaa, wa mayyitinaa, wa shaahi-dinaa, wa ghaa-i-binaa, wa sa-ghee-rina wa
kabee-rinaa wa zaka-rinaa wa unsaanaa,

Allahumma man ah-yaitahu-minnaa, fa-ah-yihi alal-islaam, wa man ta-waffai-tahu fatawaffahu ‘alal-
eemaan. Allahumma la tahrimnaa ajrahu wa,laa taf-tina ba’dahu.”

Tenslotte zegt de imam de vierde takbier op en geeft hij “Assalamu ‘alaikum wa rahmatullaah.” (en laat
men de handen los)

Pin It on Pinterest

Shares
Share This